Siden starten af ​​virussens begyndelse er der indført undtagelser fra de betingelser, der er berettigede til fordel for daglige sociale ydelser og yderligere arbejdsgiverkompensation. Ventetiden blev også suspenderet.

Fra 1. februar 2020 er medarbejdere udsat for Covid-19 således, som har været udsat for en vis grad af isolation, fraflytning eller opholdt sig hjemme, især på grund af kontakt med en syg person med coronavirus eller efter at have opholdt sig i et område ramt af en epidemi fokus, modtog dagpenge uden at skulle opfylde betingelserne for minimumsaktivitetens varighed eller minimumsbidragsperioden. Det vil sige, arbejde mindst 150 timer over en periode på 3 kalendermåneder (eller 90 dage) eller bidrage med en løn, der mindst svarer til 1015 gange timelønens størrelse i de 6 kalendermåneder forud for standsningen. Den 3-dages ventetid blev ligeledes suspenderet.

Denne nedsættende ordning har gennemgået ændringer i hele 2020, især med hensyn til den yderligere arbejdsgiver kompensation.

Denne ekstraordinære enhed skulle slutte den 31. december 2020. Men vi vidste, at den ville blive udvidet. Et dekret, offentliggjort den 9. januar ...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Styre arbejdsforholdet