SYNTEC-CINOV kollektiv aftale: en fast takst i timer for medarbejdere, der falder ind under metode 2 "udførelse af missioner"

En medarbejder arbejdede som driftsanalytiker i en it-virksomhed. Efter sin fratræden havde medarbejderen beslaglagt prud'hommes. Han anfægtede navnlig gyldigheden af ​​den tidsbegrænsede aftale, som han havde været underlagt i henhold til den kollektive overenskomst SYNTEC-CINOV.

Kontrakten om faste timer for den pågældende person henviste til modalitet 2 "udførelse af mission", som fastsat i aftalen af ​​22. juni 1999 vedrørende arbejdstid (kapitel 2, artikel 3).

Denne tekst bestemmer især, at modalitet 2 gælder for medarbejdere, der ikke er berørt af standardmodaliteterne eller udførelsen af ​​missioner med fuldstændig autonomi. Registreringen af ​​deres arbejdstid udføres i dage med en kontrol af arbejdstiden, der udføres årligt.

Deres vederlag inkluderer alle timevariationer, der opnås inden for en grænse, hvis værdi højst er 10% for en ugentlig tidsplan på 35 timer. Endelig kan disse medarbejdere ikke arbejde mere end 219 dage for virksomheden.

I dette tilfælde mente medarbejderen først, at han ikke var omfattet af en fast takst