Arkiveringen af ​​CSPN-certifikater gør det muligt at tage højde for den hurtige og konstante udvikling af truslen og angrebsteknikkerne.

Gyldighedsperioden for et CSPN-certifikat er nu fastsat til 3 år, og det arkiveres derefter automatisk.
Denne handling fra det nationale certificeringscenter gør det muligt at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i Cybersikkerhedsloven i det perspektiv, at denne evalueringsmetodologi i de kommende år svarer til en ny europæisk ordning.

Denne tilgang er også en del af den kommende ratificering af den fransk-tyske aftale om anerkendelse af CSPN-certifikater og deres tyske ækvivalenter BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Accelerated Security Certification); hvor BSZ-certifikater har en gyldighedsperiode på 2 år.