Inden oprettelsen af ​​en generel status af whistleblower ved Sapin 2-loven (L. nr. 2016-1691, 9. december 2016, vedrørende gennemsigtighed, bekæmpelse af korruption og modernisering af økonomisk) havde lovgiveren allerede vedtaget visse regler, der havde til formål at beskytte medarbejdere, der fordømte korruption i god tro (Labor C., art. L. 1161-1, ophævet ved Sapin 2-loven), en alvorlig risiko for folkesundhed eller miljø (C. trav., art. L. 4133-5, også ophævet af Sapin 2-loven) eller fakta, der sandsynligvis kan udgøre en lovovertrædelse eller en forbrydelse (C. trav., art. L. 1132-3-3).

Denne sidstnævnte beskyttelse blev indarbejdet i 2013 (L. nr. 2013-1117, 6. december 2013, der vedrører bekæmpelse af skattesvindel og alvorlig økonomisk og finansiel kriminalitet) i kapitlet i arbejdskodeksen om princippet om diskrimination: “ingen medarbejdere må sanktioneres, afskediges eller udsættes for en diskriminerende foranstaltning, direkte eller indirekte, [...] for at have i god tro beslægtet eller vidnet om forhold, der udgør en lovovertrædelse eller en forbrydelse, som han ville være blevet opmærksom på under udførelsen af ​​sine opgaver ”. I tilfælde af en tvist, så snart personen fremlægger faktiske forhold, der gør det muligt at antage, at han har beslægtet eller ...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Udvikling af din Instagram-konto i 4 trin