Το «θύμα» είναι ιδρυτική αξία του δυτικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα, το θύμα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας μέσω των ΜΜΕ και των συζητήσεών μας όταν η τραγική είδηση ​​προκαλεί και ανατρέπει τις βεβαιότητές μας. Ωστόσο, η επιστημονική του προσέγγιση είναι σχετικά πρόσφατη. Αυτό το διαδικτυακό μάθημα προσκαλεί τους συμμετέχοντες να θέσουν σε προοπτική την έννοια του «θύματος» μέσα από διάφορες θεωρητικές και επιστημονικές συνεισφορές. Αυτό το μάθημα προτείνει, πρώτα απ' όλα, να αναλυθούν σύμφωνα με μια κοινωνικοϊστορική προσέγγιση τα περιγράμματα της έννοιας του θύματος που καθορίζουν την αντίληψη που έχουμε για αυτό σήμερα. Δεύτερον, αυτό το μάθημα πραγματεύεται τις διάφορες μορφές θυματοποίησης από εγκληματολογική και ψυχο-ιατροδικαστική άποψη, το ζήτημα του ψυχολογικού τραύματος και τα θεσμικά και θεραπευτικά μέσα για να βοηθηθούν τα θύματα.

Προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση των εννοιών και των βασικών εννοιών της θυματολογίας. Είναι επίσης η ευκαιρία να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς βοήθειας προς τα θύματα που έχουν δημιουργηθεί στις γαλλόφωνες χώρες (βελγικές, γαλλικές, ελβετικές και καναδικές).