Η κβαντική φυσική είναι μια θεωρία που καθιστά δυνατή την περιγραφή της συμπεριφοράς της ύλης στην ατομική κλίμακα και την κατανόηση της φύσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Είναι σήμερα ένα ουσιαστικό στοιχείο για όλους όσους θέλουν να κατανοήσουν τη σύγχρονη φυσική. Πολλές τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστεί δυνατές χάρη σε αυτή τη θεωρία, όπως η εκπομπή λέιζερ, η ιατρική απεικόνιση ή ακόμα και οι νανοτεχνολογίες.

Είτε είστε μηχανικός, ερευνητής, φοιτητής ή φωτισμένος ερασιτέχνης διψασμένος για κατανόηση του σύγχρονου επιστημονικού κόσμου, η κβαντική φυσική αποτελεί σήμερα μέρος της γνώσης που είναι απαραίτητη για την επιστημονική σας κουλτούρα. Αυτό το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην κβαντική φυσική. Θα σας επιτρέψει να κυριαρχήσετε τα βασικά στοιχεία αυτής της θεωρίας, όπως η κυματική συνάρτηση και η περίφημη εξίσωση Schrödinger.

Σε αυτό το μάθημα, θα εισαχθούν στην κβαντική φυσική σε θεωρητικό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα στενή σχέση με τα πειράματα. Αυτό θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε την πραγματικότητα πίσω από τις εξισώσεις και τον μαθηματικό φορμαλισμό. Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να κατακτήσετε τις βασικές έννοιες, τόσο από θεωρητική όσο και από πειραματική άποψη, καθώς και να οικειοποιηθείτε τον μαθηματικό φορμαλισμό. Θα μάθετε επίσης να επιλύετε απλά προβλήματα, τα οποία μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε σε άλλα επιστημονικά πλαίσια.

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  Ανώτερο στέλεχος: ποιότητα υπόκειται σε 3 σωρευτικά κριτήρια