Κατακτήστε τον λειτουργικό πλούτο του Outlook, για να ξέρετε πώς να προσαρμόζετε τις μεθόδους εργασίας του και την οργάνωσή του για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις 4 κύριες λειτουργίες του Outlook: ανταλλαγή μηνυμάτων, ημερολόγιο, κατάλογος επαφών και διαχείριση εργασιών

Η εκπαίδευσή μας αποτελείται από 4 ενότητες. Επιλέγετε να ακολουθήσετε αυτόν ή αυτούς που σας είναι χρήσιμοι:

  • Ενότητα 1 - Να είστε αποτελεσματικοί με τα μηνύματά σας στο Outlook
  • Ενότητα 2 - Διαχείριση χρόνου με το Outlook
  • Ενότητα 3 - Προσόντα επικοινωνίας...

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →