Οι αυτοαπασχολούμενοι, είτε μικροεπιχειρήσεις, είναι μια πλεονεκτική κατάσταση για τη δήλωση μιας μικρής δραστηριότητας περιορίζοντας τις διοικητικές διαδικασίες. Με μόλις πάνω από 1,7 εκατομμύρια μικροεπιχειρηματίες στη Γαλλία τον Δεκέμβριο του 2019 (+ 26,5% πάνω από ένα χρόνο), σύμφωνα με την Ομοσπονδία αυτοεπιχειρηματιών, η κατάσταση εξακολουθεί πράγματι να παραπλανεί. Σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις που δημιουργούνται στη Γαλλία είναι μικροεπιχειρήσεις (47% το 2019).

Ωστόσο, πίσω από τη φαινομενική απλότητα του καταστατικού, το ζήτημα της ευθύνης του αυτοαπασχολούμενου επιχειρηματία ενέχει έναν σημαντικό κίνδυνο που σπάνια αναφέρεται.

Απεριόριστη ευθύνη για την επιχείρηση και την προσωπική σας ιδιοκτησία

Με την υιοθέτηση του καθεστώτος του μεμονωμένου επιχειρηματία στο πλαίσιο της μικροεπιχείρησης, η ευθύνη σας δεσμεύεται με απεριόριστο τρόπο στα επαγγελματικά και προσωπικά σας περιουσιακά στοιχεία, ιδίως σε περίπτωση παραλαβής.

Ωστόσο, διατηρείτε προστασία σχετικά με το δικό σας Κύρια κατοικία, αόριστο από δεξιά, είτε κατέχεται σε πλήρη κυριότητα είτε σε επικαρπία είτε σε καθαρή κυριότητα.

Εάν δεν έχετε εκχωρήσει άλλα ακίνητα στη δραστηριότητά σας (για παράδειγμα γη ή δεύτερο σπίτι), μπορείτε