Θεωρία Συνήθως, η ανάλυση μεγέθους σωματιδίων παρέχει τις αναλογίες κόκκων διαφορετικών διαμέτρων. αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει είτε με κοσκίνισμα είτε με καθίζηση σε νερό σε εφαρμογή του νόμου του Stokes.

Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των κόκκων που αποτελούν ένα αδρανή, τα αδρανή ονομάζονται λεπτά, άμμος, χαλίκι ή βότσαλο. Ωστόσο, για ένα δεδομένο σύνολο, όλοι οι κόκκοι που το αποτελούν δεν έχουν όλοι την ίδια διάσταση.

Για να γίνει αυτό, οι κόκκοι ταξινομούνται σε μια σειρά από ένθετα κόσκινα.

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  Δωρεάν: Δημιουργία ενός TCD πολλαπλών πηγών, δημιουργία τμημάτων και χρονοδιάγραμμα