Το Microsoft Office Excel είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την ανάλυση και την παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων, που σας επιτρέπει να εργάζεστε ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Το μάθημα «Excel for Beginners» απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Microsoft Excel, να δημιουργεί υπολογιστικά φύλλα και να υπολογίζει δεδομένα γρήγορα και συστηματικά.

Το μάθημα διδάσκει τα βασικά του Excel με σαφείς επεξηγήσεις και ενδιαφέροντα παραδείγματα.

Το μάθημα ακολουθεί μια λογική οδηγία διδασκαλίας.

- Εισαγωγή δεδομένων.

– Γρήγορη συμπλήρωση πινάκων με σύνολα δεδομένων.

– Αλλάξτε τη θέση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε.

– Αντιγράψτε δεδομένα και αντιγράψτε τα αποφεύγοντας τα διπλότυπα.

– Εκτελέστε απλούς υπολογισμούς σε συγκεκριμένα δεδομένα, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας πίνακες.

– Αυτόματοι υπολογισμοί κατά την εργασία με πολλαπλά κελιά.

Στο τέλος του μαθήματος, μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας με ένα κουίζ πολλαπλών επιλογών (προαιρετικό) και ένα τεστ πρακτικής.

Συνεχίστε την εκπαίδευση δωρεάν στο Udemy→

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  Αναπηρία και επαγγελματική ένταξη