Αναβλήθηκε αρκετές φορές από την κυβέρνηση λόγω της κρίσης υγείας, η μεταρρύθμιση της ασφάλισης ανεργίας τίθεται σε ισχύ σήμερα. Πραγματοποιούνται τρεις σημαντικές εξελίξεις: ένα bonus-malus για εταιρείες σε επτά τομείς, νέοι κανόνες σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας για ασφάλιση ανεργίας και μείωση των επιδομάτων ανεργίας για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Το bonus-malus ήταν μια υπόσχεση εκστρατείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξεκινώντας σήμερα, εφαρμόζεται σε εταιρείες σε επτά τομείς βαριοί καταναλωτές μικρών συμβάσεων:

Κατασκευή τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού ·
Παραγωγή και διανομή νερού, αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων και ελέγχου της ρύπανσης ·
Άλλες εξειδικευμένες, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ·
Διαμονή και τροφοδοσία
Μεταφορά και αποθήκευση
Κατασκευή προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικά και άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα ·
Επεξεργασία ξύλου, βιομηχανίες χαρτιού και εκτύπωση.

Αυτοί οι τομείς επιλέχθηκαν με μέτρηση, κατά την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2019, το μέσο ποσοστό διαχωρισμού τους, ένας δείκτης που αντιστοιχεί στον αριθμό της λήξης της σύμβασης εργασίας ή των προσωρινών εργασιών που συνοδεύονται από εγγραφή στην Pôle Emploi σε σχέση με το εργατικό δυναμικό της εταιρείας.