Εντελώς δωρεάν premium εκπαίδευση OpenClassrooms

Η ασφάλεια εφαρμογών Ιστού είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σήμερα. Πολλές υπηρεσίες βασίζονται σε τεχνολογίες Ιστού και είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις τεχνολογίες.

Αυτό το μάθημα καλύπτει ορισμένες βασικές αρχές ασφάλειας εφαρμογών web. Θα μάθετε βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Θα μάθετε ποια είναι τα πιο σημαντικά πρότυπα και οδηγίες ασφαλείας και γιατί το Open Web Application Security Project (OWASP) είναι ένα σημαντικό έγγραφο για την ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού.

Θα μάθετε επίσης για τις δέκα κυβερνοεπιθέσεις που εντόπισε το OWASP και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία των εφαρμογών σας. Τέλος, θα μάθετε πώς να δοκιμάζετε την ασφάλεια των εφαρμογών σας και πώς να χρησιμοποιείτε το OWASP.

Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αξιόπιστες και ασφαλείς εφαρμογές στο Διαδίκτυο.

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο→