Οι τρέχουσες διεθνείς εντάσεις, ιδιαίτερα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μπορεί μερικές φορές να συνοδεύονται από επιπτώσεις στον κυβερνοχώρο που πρέπει να αναμένονται. Αν και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί απειλή στον κυβερνοχώρο που να στοχεύει γαλλικές οργανώσεις σε σχέση με πρόσφατα γεγονότα, η ANSSI παρακολουθεί ωστόσο στενά την κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή μέτρων κυβερνοασφάλειας και η ενίσχυση του επιπέδου επαγρύπνησης είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση της προστασίας στο σωστό επίπεδο των οργανισμών.

Ως εκ τούτου, η ANSSI ενθαρρύνει τις εταιρείες και τις διοικήσεις να:

διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των βασικών μέτρων υγιεινής πληροφορικής που παρουσιάζονται στο οδηγός υγιεινής υπολογιστή ; λαμβάνουν υπόψη όλες τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με αυτές που προτείνει η ANSSI, προσβάσιμη στον ιστότοπό της ; ακολουθήστε προσεκτικά τις ειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις ασφαλείας που εκδίδονται από το Κυβερνητικό Κέντρο Παρακολούθησης, Ειδοποίησης και Απόκρισης σε Επιθέσεις Υπολογιστών (CERT-FR), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του.