καλωσόρισμα

Σε αυτήν την εισαγωγή στο Power BI Desktop, θα δείξω πώς να εγκαταστήσετε το Power BI Desktop και να εργαστείτε με δεδομένα.

Τι είναι το Power BI; Το Power BI είναι μια συλλογή υπηρεσιών λογισμικού, εφαρμογών και συνδέσεων που συνεργάζονται για να μετατρέψουν διαφορετικές πηγές δεδομένων σε καθηλωτικές, διαδραστικές οπτικές πληροφορίες.

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Ισχύς BI Desktop
Ενότητα 1 Εγκατάσταση του Power BI Desktop

Ενότητα 2 Το πρώτο μας παράδειγμα: εισαγωγή ενός συνόλου δεδομένων και δημιουργία εικόνας (το δικό σας!)

Ενότητα 3 Παρουσίαση της διεπαφής Power BI Desktop

Ενότητα 4 Παρουσίαση του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων και διαμόρφωση του Power BI Desktop

Ερώτημα-επεξεργαστής

Ενότητα 5 Καθαρισμός και προετοιμασία των δεδομένων σας (σύνολο δεδομένων)

Ενότητα 6 Χρήση αξόνων σε στήλες

Ενότητα 7 Διαχωρισμός

Ενότητα 9 Δημιουργίες σχήματος μεταξύ πινάκων

Ενότητα 10 Προχωρήστε περαιτέρω (γλώσσα DAX, δημιουργία οπτικής αναφοράς, Power BI pro)

 

Το Power BI Desktop είναι ένα δωρεάν εφαρμογή που εγκαθίσταται σε έναν τοπικό υπολογιστή και σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε δεδομένα, να τα μετατρέψετε και να τα οπτικοποιήσετε. Με το Power BI Desktop, μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές διαφορετικές πηγές δεδομένων και να τις συνδυάσετε σε ένα μοντέλο δεδομένων (το οποίο ονομάζεται μοντελοποίηση).

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →