Έχετε δημιουργήσει ετήσιες συνεντεύξεις αξιολόγησης, ιδίως για να αποτιμήσετε την εργασία που επιτελούν οι υπάλληλοί σας, να ορίσετε νέους στόχους και να κατανοήσετε καλύτερα τις προσδοκίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοί σας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να είναι μια ευκαιρία να τα διαμορφώσετε ξανά ή να τα συγχαρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Για να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αποσυνδέστε την ετήσια συνέντευξη από το ζήτημα της ετήσιας αύξησης μισθών, ακόμα κι αν δεν είναι εύκολο.

Γιατί να μην οργανώσετε ατομικές συνεντεύξεις ως πρώτο βήμα και να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της αύξησης των μισθών σε μερικές εβδομάδες; Ο διάλογος θα είναι πιο εποικοδομητικός και οι υπάλληλοί σας δεν θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τις επικρίσεις που τους διατυπώνονται ...