Για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους σας, καθώς και από όλη την υποστήριξή μας, και προτού υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα για υποστήριξη, η εταιρεία σας πρέπει να εγγραφεί από τις υπηρεσίες μας.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μελλοντικές σας διοικητικές διαδικασίες, το OCAPIAT δημιούργησε μια πολύ απλή φόρμα για συμπλήρωση. Είναι απαραίτητο να φέρετε το SIRET σας.

Στη συνέχεια κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για πρόσβαση στη φόρμα: https://www.ocapiat.fr/demande-enregistrement-entreprise/

Θα βρείτε αυτήν τη φόρμα στα ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Τι συμβαίνει μετά?

Το OCAPIAT θα επικυρώσει την εγγραφή της εταιρείας σας. Θα λάβετε ένα email (στη διεύθυνση που έχει εισαχθεί στο πεδίο "κύρια επαφή" της φόρμας) που θα σας καλεί να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της περιοχής χρήστη σας στο extranet σας για να μπορείτε να υποβάλετε αιτήματα υποστήριξης.

Ποιος ενδιαφέρεται;

Εάν δεν έχετε πληρώσει ποτέ τις νόμιμες συνεισφορές σας απευθείας και δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το OCAPIAT στο παρελθόν (ή η προηγούμενη ενότητα OPCALIM, FAFSEA ή PCMCM του AGEFOS-PME συγχωνεύτηκε στο OCAPIAT τον Απρίλιο του 2019) τότε η εταιρεία σας (ή ο πελάτης σας εάν είστε λογιστικός εταιρεία) ενδέχεται να μην έχουν εγγραφεί ακόμη από το SIRET.

Ποιος δεν επηρεάζεται;

Κάθε εταιρεία που έχει ήδη κοινοποιήσει το SIRET της στην OCAPIAT.
Ως υπενθύμιση, για