Αυτή η πράξη, η οποία ως εκ τούτου παραμένει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021 με ποινή απώλειας των κεκτημένων δικαιωμάτων, κατέστη απαραίτητη με την αλλαγή καθεστώτος των δύο συστημάτων. Μια ανάγκη που ενισχύεται από την τελευταία μεταρρύθμιση της κατάρτισης που προβλέπει ο νόμος «για την ελευθερία επιλογής του επαγγελματικού μέλλοντος» της 5ης Σεπτεμβρίου 2018.

Η DIF, που δημιουργήθηκε το 2014, επέτρεψε στους κατόχους τους να αποκτήσουν δικαίωμα ανάληψης στην εκπαίδευση που υπολογίζεται σε ώρες που πληρώνονται από αμοιβαία κεφάλαια από τους πρώην εγκεκριμένους κοινούς οργανισμούς συλλογής (OPCA).
Σε περίπτωση μη χρήσης αυτών των ωρών που αποκτήθηκαν βάσει του DIF, είχε καθοριστεί ανώτατο όριο 120 ωρών. Επομένως, οι ώρες που μπορούν να μετατραπούν σήμερα σε ευρώ, υπό τον όρο ότι μεταφέρονται δικαιώματα στον λογαριασμό τους στο CPF, το οποίο, από το 2015, χρηματοδοτήθηκε με επιτόκιο 500 ευρώ ετησίως για υπαλλήλους που εργάζονται τουλάχιστον με μερική απασχόληση, εντός του ορίου των 5.000 €. Για τους λιγότερο ειδικευμένους υπαλλήλους, το φαγητό αυξάνεται στα 800 ευρώ ετησίως και περιορίζεται στα 8.000 ευρώ. Οι ενεργοί εργαζόμενοι που έχουν ενεργοποιήσει τον προσωπικό τους διαδικτυακό λογαριασμό έχουν επομένως τη δυνατότητα να αυξήσουν το αυγό φωλιά τους μεταφέροντας…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  Κατανόηση esport