Αυτό το MOOC παρουσιάζει το σύστημα των «ευρωπαϊκών κεφαλαίων LEADER».

Αυτό το σύστημα καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση έργων σε αγροτικές περιοχές.

Αυτό το MOOC απαντά σε δύο ερωτήσεις: "Πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα;". «Πώς να επωφεληθείτε από τη βοήθεια στο πλαίσιο του LEADER;».

Μορφή

Αυτό το MOOC περιλαμβάνει μια ενιαία συνεδρία που αποτελείται από βίντεο, κινούμενα κλιπ και συνεντεύξεις που θα σας μυήσουν σε:

– Οι ιδιαιτερότητες αυτού του προγράμματος και ο ρόλος του

– Οι διαφορετικοί ηθοποιοί

– Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για να δημιουργήσετε ένα αρχείο

Ένα φόρουμ είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για να σας επιτρέψει να κάνετε τις ερωτήσεις σας στους ομιλητές.