Αντιμέτωποι με την αναζωπύρωση της απειλής στον κυβερνοχώρο, οργανισμοί, εταιρείες και ιδρύματα πρέπει να προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν και να μάθουν να αντιδρούν για να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους σε περίπτωση επίθεσης υπολογιστή. Το ANSSI προσφέρει τρεις συμπληρωματικούς οδηγούς για την κατανόηση της διαχείρισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο βήμα προς βήμα και, κατά συνέπεια, τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων.