Αυτό το Mathematics MOOC έχει σχεδιαστεί για να σας υποστηρίξει στη μετάβαση από το γυμνάσιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποτελούμενη από 5 ενότητες, αυτή η προετοιμασία στα μαθηματικά σας επιτρέπει να εδραιώσετε τις γνώσεις σας και να σας προετοιμάσει για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το MOOC είναι επίσης μια ευκαιρία να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας στο τέλος του γυμνασίου και να αναθεωρήσετε τις μαθηματικές έννοιες που θα είναι απαραίτητες για μια καλή ενσωμάτωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, θα εξασκηθείτε στην επίλυση προβλημάτων, που θα είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προτείνονται διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης: MCQ, πολυάριθμες ασκήσεις εφαρμογής για εκπαίδευση και προβλήματα προς επίλυση, τα οποία θα αξιολογηθούν από τους συμμετέχοντες.

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  Μερική δραστηριότητα: αναβολή του ενιαίου ποσοστού επιδόματος που ισχύει για ευάλωτα άτομα