Εντελώς δωρεάν premium εκπαίδευση OpenClassrooms

Ο σχεδιασμός ανθρώπινων πόρων και δεξιοτήτων είναι μια σημαντική πρόκληση για τους περισσότερους οργανισμούς. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνώσεων με βάση τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων με τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες.

Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να αναλύσει και να διαγνώσει τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για προσλήψεις, εκπαίδευση και κινητικότητα μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία για να είναι επιτυχής η αλλαγή και να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι.

Η ύπαρξη ενός σχεδίου ανάπτυξης ανθρώπων και δεξιοτήτων μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη εργαζομένων και οργάνωσης. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης κίνδυνοι εάν δεν ελέγχονται νομικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά ζητήματα και διαδικασίες.

Θέλετε να μάθετε πώς να σχεδιάζετε αυτό το περίπλοκο, αλλά στρατηγικό εργαλείο για τον οργανισμό σας και τους υπαλλήλους σας; Αν ναι, τότε πάρτε αυτό το μάθημα!

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο→