Δωρεάν εκπαίδευση Linkedin Learning έως το 2025

Με τη σουίτα Microsoft 365, μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο του προγράμματός σας και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας. Σε αυτό το μάθημα, ο εκπαιδευτής θα σας δείξει πώς να εργάζεστε με ορισμένες από τις βασικές δυνατότητες του Microsoft 365. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Word και το Excel για να εργάζεστε με έγγραφα και δεδομένα, το OneNote για τη διαχείριση ψηφιακών σημειώσεων, το Outlook για τη διαχείριση email και το PowerPoint για τη δημιουργία δυναμικών παρουσιάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερόμενους.

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο→