Το comme-un-pro.fr δεσμεύεται να διατηρεί ενημερωμένο αυτόν τον ιστότοπο στην ώρα του. Εάν, ωστόσο, αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ή παλιά δεδομένα, θα το εκτιμούσαμε εάν μας ενημερώσετε. Σημειώστε πού στον ιστότοπο διαβάζετε τις εσφαλμένες πληροφορίες. Θα το εξετάσουμε το συντομότερο δυνατό. Στείλτε με email την απάντησή σας στο: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλειες που οφείλονται σε ανακρίβειες ή ελλείψεις, ούτε για απώλειες που προκύπτουν από προβλήματα που προκαλούνται ή ενυπάρχουν στη διάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, όπως διακοπή ή διακοπή. Όταν χρησιμοποιούμε φόρμες ιστού, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουμε τον αριθμό των υποχρεωτικών πεδίων στο ελάχιστο. Για οποιαδήποτε απώλεια που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης δεδομένων, συμβουλών ή ιδεών που παρέχονται από ή για λογαριασμό του comme-un-pro.fr μέσω αυτού του ιστότοπου, το comme-un-pro.fr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η χρήση του ιστότοπου και όλων των στοιχείων του (συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ) υπόκειται σε όροι χρήσης. Η απλή χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται γνώση και αποδοχή αυτών των όρων χρήσης.

Οι απαντήσεις και τα αιτήματα για προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω e-mail ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα Ιστού θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι επιστολές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε απάντηση από εμάς εντός ενός μηνός το αργότερο. Σε περίπτωση σύνθετων αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός εάν χρειαζόμαστε το πολύ 3 μήνες.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ως μέρος της απάντησής σας ή του αιτήματος για πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου μας.

Το comme-un-pro.fr αρνείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων στους οποίους ή από τους οποίους γίνεται υπερσύνδεση ή άλλη αναφορά. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις αυτών των τρίτων.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του comme-un-pro.fr.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή και οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών των εγγράφων χωρίς τη γραπτή άδεια του comme-un-pro.fr, εκτός εάν και στο βαθμό που ορίζεται από υποχρεωτικούς κανονισμούς (όπως το δικαίωμα παραπομπής), εκτός από αντίθετη ένδειξη του περιεχόμενα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με την προσβασιμότητα του ιστότοπου, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.