Αυτή η διάταξη εμφανίζεται στο νόμο αριθ. 2021-689 της 31/05/2021 σχετικά με τη διαχείριση της εξόδου από την κρίση στην υγεία (JO της 01/06/2021).

Οι συνεισφορές για συνεντεύξεις στον ισολογισμό που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα οφείλονται μόνο από την 01/10/2021, σε περιπτώσεις όπου οι υποχρεώσεις του εργοδότη δεν έχουν εκπληρωθεί έως αυτήν την ημερομηνία.

Ως υπενθύμιση, σε μια εταιρεία με τουλάχιστον 50 υπαλλήλους, εάν ο εργαζόμενος δεν έχει επωφεληθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 ετών από επαγγελματικές συνεντεύξεις και τουλάχιστον μία μη υποχρεωτική εκπαιδευτική δράση, ο εργοδότης πρέπει να προσθέσει στον Προσωπικό του Λογαριασμό. Αυτό θα πιστωθεί με 3.000 €.