Από τις 15 Ιουνίου 2021

Όταν τα δικαιώματα CPF των εργαζομένων της τομείς που ανήκουν στην Ocapiat είναι ανεπαρκή, είναι δυνατόν να ζητήσετε πρόσθετη χρηματοδότηση από το OCAPIAT για να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε το υπόλοιπο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και αυτή είναι μια καινοτομία που υλοποιήθηκε από τις 15 Ιουνίου 2021, α η συν-κατασκευή συνεισφορά χορηγείται από την OCAPIAT (υπό ορισμένες προϋποθέσειςs).

Ποιος ενδιαφέρεται και για ποια εκπαίδευση; Όλες οι εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους, Ανεξάρτητα από τον τομέα τους, πρέπει να είναι μέλη του OCAPIAT και μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση έως: 100% του υπολοίπου που πρέπει να καταβληθεί. Για οποιαδήποτε πιστοποίηση επιλέξιμη για το CPF (τίτλοι, διπλώματα, πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων, CléA κ.λπ.). Μόνο εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους στον τομέα των τροφίμων (και εξαιρουμένων των εταιρειών στον τομέα της ναυτιλίας και των εξαγωγών οπωροκηπευτικών και των εταιρειών στο δίκτυο κέντρων αγροτικής οικονομίας), θα χρηματοδοτηθεί από την OCAPIAT έως: 1 € για πιστοποιητικό επαγγελματικού προσόντος 800 1 € για επαγγελματικό τίτλο ή δίπλωμα € 600 για πιστοποιήσεις CléA και CléA Numérique