Η εταιρεία μου έχει ξεπεράσει το όριο των 50 υπαλλήλων και επομένως θα υπολογίσω τον δείκτη επαγγελματικής ισότητας. Ανήκουμε σε ένα SIU. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σε αυτό το πλαίσιο;

Όσον αφορά τον δείκτη επαγγελματικής ισότητας και το UES, πρέπει να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με, ιδίως, το πλαίσιο υπολογισμού και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Στο επίπεδο υπολογισμού του δείκτη σε περίπτωση UES

Παρουσία ενός UES, αναγνωρισμένου από συλλογική σύμβαση ή με δικαστική απόφαση, μόλις συγκροτηθεί το ΧΑΚ σε επίπεδο UES, οι δείκτες υπολογίζονται σε επίπεδο UES (Εργατικός Κώδικας, άρθρο 1142-2-1).

Διαφορετικά, ο δείκτης υπολογίζεται σε επίπεδο εταιρείας. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις ή αν η εταιρεία είναι μέλος ενός ομίλου, ο υπολογισμός των δεικτών παραμένει στο επίπεδο της εταιρείας.

Σχετικά με τον προσδιορισμό του εργατικού δυναμικού που απαιτεί τον υπολογισμό του δείκτη

Ο δείκτης είναι υποχρεωτικός από 50 υπαλλήλους. Εάν η εταιρεία σας ανήκει σε SIU, αυτό το κατώτατο όριο αξιολογείται στο επίπεδο του SIU. Ανεξάρτητα από το μέγεθος των εταιρειών που το απαρτίζουν, το εργατικό δυναμικό που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη είναι το συνολικό εργατικό δυναμικό του SIU.

Κατά τη δημοσίευση του ευρετηρίου

Το Υπουργείο Εργασίας καθορίζει

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο →

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  MOOC MMS: Το επάγγελμά μου στον τομέα της υγείας