Εντελώς δωρεάν premium εκπαίδευση OpenClassrooms

Ως ειδικός μισθοδοσίας, είστε υπεύθυνοι για τον υπολογισμό των φόρων μισθοδοσίας για διάφορους υπαλλήλους και την επαλήθευση της ακρίβειάς τους.

Θα εξοικειωθείτε με τις διάφορες υπάρχουσες συνεισφορές και θα δημιουργήσετε και θα ελέγξετε τις πιο συνηθισμένες δηλώσεις.

Πώς υπολογίζονται οι εισφορές, τι καλύπτουν και τι δηλώσεις πρέπει να γίνονται κάθε μήνα ή κάθε χρόνο;

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου στον αρχικό ιστότοπο→

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  Υποστήριξη σταδιοδρομίας: ένα νέο σύστημα Afdas για «προσαρμοσμένη» υποστήριξη