Minu ettevõte on ületanud 50 töötaja künnise ja arvutan seetõttu ametialase võrdõiguslikkuse indeksi. Kuulume SIU-sse. Kas selles kontekstis on konkreetsed reeglid?

Kutsealase võrdõiguslikkuse indeksi ja UESi osas tuleks teha teatavad selgitused, eelkõige seoses tulemuste arvutamise ja avaldamise raamistikuga.

UESi puhul indeksi arvutamise tasemest

Kollektiivlepingu või kohtu otsusega tunnustatud UES-i olemasolul arvutatakse näitajad UES-i tasemel kohe, kui CSE on UES-i tasandil loodud (töökoodeks, art. 1142-2-1).

Vastasel juhul arvutatakse indeks ettevõtte tasandil. Pole tähtis, kas on mitu asutust või kas ettevõte kuulub kontserni, näitajate arvutamine jääb ettevõtte tasemele.

Tööjõu määramise kohta, mis nõuab indeksi arvutamist

Indeks on kohustuslik alates 50 töötajast. Kui teie ettevõte kuulub UESi, hinnatakse seda künnist UESi tasemel. Sõltumata selle koosseisu kuuluvate ettevõtete suurusest on indeksi arvutamisel arvesse võetud tööjõud SIU kogu tööjõud.

Indeksi avaldamise kohta

Tööministeerium täpsustab