Esialgu, alates 1. jaanuarist 2015, andis CEP välja viis operaatorite võrgustikku, kes pidid valimatult pöörduma kõigi abisaajate poole. Need olid Pôle emploi, Apec, Missions locales, Cap emploi, samuti FONGECIF ja OPACIF (Uniformation oli Opacif ja pakkus siis seda teenust. Praegu pole see enam nii) vastutab ka individuaalse koolituspuhkuse rakendamise haldamise eest, mis on alates 1. jaanuarist 2020 asendatud CPF-i raames rakendatud kutsealaste üleminekuprojektidega.
Viimase koolitusreformi, mida toetab 5. septembri 2018. aasta seadus „Professionaalne tulevik“, on kaardid ümber kujundanud, reserveerides tööotsimise olukorras olevate CEP kandidaatide toetuse neljale esimesele organisatsioonide võrgustikule. Nüüdsest saavad töötavad inimesed, see tähendab töötajad, aga ka füüsilisest isikust ettevõtjad, võtta ühendust uute ettevõtjatega, kes valiti välja pakkumiskutsete kaudu, mille korraldas määruse reguleeriv avalik asutus France Compétences. kutseõppesüsteemi rahastamine. Muide, CEP-le eraldati spetsiaalne rahastamine, mida varem ei olnud.