Teie noorem kui 18-aastane töötaja töötab ettevõttes kindlal ametikohal.

Tal on tähtajatu tööleping. Tal pole teie ärivaldkonnas erialaseid kogemusi.

Ja ta pole ei praktikant ega õpipoiss.

Ouisoodsamate lepingusätete puudumisel võib tema töötasu olla madalam kui miinimumpalk. Kuid ole ettevaatlik, seda raamistab töökoodeks.

Miinimumpalga osas saate teha järgmisi mahaarvamisi:

enne 17-aastast: 20%; 17-18-aastased: 10%.

2021. aasta 1. jaanuari töötasu alammääraks määratakse 10,25 eurot brutotunnis, st miinimumpalga alammäär:

Alla 8,20-aastastele noortele 17 eurot; 9,23–17-aastastele noortele 18 eurot.

Toetust ei kohaldata enam, kui noorel töötajal on vähemalt kuus kuud ametialast praktikat selles valdkonnas, kuhu ta kuulub (töökoodeks, artikkel D. 6-3231).

Alla 2021-aastaste töötajate, praktikantide ja teiste töötajate suhtes kohaldatava 18. aasta miinimumpalga erinevate suuruste väljaselgitamiseks pakub Editions Tissot teile spetsiaalselt selleks ette nähtud faili:

Täpsema teabe saamiseks