Haiguspuhkus: töölepingu peatamine

Haigusleht peatab töölepingu. Töötaja ei paku enam oma tööd. Kui ta vastab õiguse saamise tingimustele, maksab esmane haigekassa igapäevaseid sotsiaalkindlustushüvitisi (IJSS). Teilt võidakse nõuda ka täiendava palga maksmist:

kas tööseadustiku kohaldamisel (artikkel L. 1226-1); kas teie kollektiivlepingu kohaldamisel.

Haigusest tingitud puudumisel on seetõttu palgalehe koostamisel tagajärjed, eriti see, kas te tegelete palgahoiuga või mitte.

Isegi kui haiguslehel oleva töötaja tööleping peatatakse, peab viimane täitma oma töölepinguga seotud kohustusi. Tema jaoks tähendab see lojaalsuskohustuse austamist.

Haiguspuhkus ja lojaalsuskohustuse austamine

Puhkusel olev töötaja ei tohi oma tööandjat kahjustada. Seega, kui töötaja ei täida oma töölepingu heausksest täitmisest tulenevaid kohustusi, siis tõenäoliselt ...