Tähtajaline leping: pikendatud harukokkuleppe ülimuslikkus

Põhimõtteliselt võib kollektiivlepingus või laiendatud harulepingus sätestada:

Uuendamise osas piirdub ulatuslike lepingusätete puudumisel tööseadustik selle arvuga 2.
CDD esialgsele kestusele lisatud uuendamise (te) kestus ei tohi ületada harukokkuleppes või selle puudumisel tööseadustiku täiendavate sätete ette nähtud maksimaalset kestust.

Ooteperioodi puhul arvestatakse ajavahemik pikendatud harulepingus sätestamata puudumisel vastavalt tööseadustiku sätetele:

1/3 lõppenud lepingu tähtajast, sealhulgas pikendamine, kui see on vähemalt 14 päeva; pool selle kestusest, kui esialgne leping koos pikendamisega on alla 14 päeva. Tähtajaline leping: erand kuni 30. juunini 2021

Pärast esimest dekonstruktsiooni lõpetamist leevendati neid reegleid, et tulla toime tervisekriisi tagajärgedega. 18. juunil 2020 Euroopa Liidu Teatajas avaldatud seadus võimaldab ettevõtte lepingus sätestada:

CDD uuendamise maksimaalne arv. Aga…