CSPN-sertifikaatide arhiveerimine võimaldab arvestada ohu- ja ründetehnikate kiiret ja pidevat arengut.

CSPN-sertifikaadi kehtivusajaks on nüüd seatud 3 aastat, seejärel arhiveeritakse see automaatselt.
See riikliku sertifitseerimiskeskuse tegevus võimaldab tagada kooskõla küberturvalisuse seaduse sätetega, pidades silmas, et see hindamismetoodika vastaks järgmistel aastatel uuele Euroopa süsteemile.

See lähenemisviis on osa ka eelseisvast Prantsuse-Saksa CSPN-sertifikaatide ja nende saksakeelsete vastete BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Accelerated Security Certification) tunnustamislepingu ratifitseerimisest; kus BSZ sertifikaatide kehtivusaeg on 2 aastat.