Alates 15. juunist 2021

Kui CPF töötajate õigused Ocapiatile kuuluvates sektorites on ebapiisavad, on võimalik taotleda OCAPIATilt täiendavaid rahalisi vahendeid, et oleks võimalik ülejäänud koolitusprojekte rahastada.

Mõnel juhul ja see on uudsus, mida rakendati alates 15. juunist 2021, a kaasehitamise panuse annab OCAPIAT (teatud tingimustels).

Keda ja millise koolituse pärast huvitab? Kõik vähem kui 50 töötajaga ettevõtted Olenemata nende sektorist, peavad nad olema OCAPIATi liikmed, saavad kasu rahastamisest kuni: 100% ülejäänud makstavast osast. CPF-iga kõlblike sertifikaatide puhul (tiitlid, diplomid, kutsekvalifikatsiooni tunnistus, CléA jne). ). Ainult toidusektoris üle 50 töötajaga ettevõtted (välja arvatud puu- ja köögiviljalaevanduse ja ekspordisektori ettevõtted ning maamajanduskeskuste võrgustiku ettevõtted), rahastab OCAPIAT kuni: 1 eurot kutsekvalifikatsiooni tunnistuse korral 800 1 euro kutsenimetuse või diplomi eest 600 eurot CléA ja CléA Numérique sertifikaatide jaoks