21. augusti 2019. aasta määrusega täpsustati Pro-A rakendamise korda, nõudes sotsiaalpartneritelt läbirääkimisi lepingu tingimustele vastavate sertifikaatide määramise lepingute kutseharude tasandil.
Kui lepingud on sõlmitud, esitatakse need töö peadirektoraadile, kes jätkab nende pikendamist Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud dekreediga.

Tuletame meelde, et selle pikendamise tingimuseks on kriteeriumide järgimine, mis tõendavad olulist muutust tegevuses asjaomases sektoris. Töötajate oskuste vananemise riski võtab arvesse ka administratsioon.
Sõltuvalt haru tasandil kokku lepitud sätetest on ühtsuse ülesanne katta kõik või osa hariduskuludest, samuti Pro-A raames tekkinud transpordi- ja majutuskulud, vastavalt ühekordne summa. Kui tööministeeriumi pikendatud harukokkulepe seda ette näeb, võib OPCO tunnitasu alammäära piires hõlmata töötajate töötasu ning seaduslikud ja lepingulised sotsiaalkulud.

Märkus: kui koolitus toimub tööajal, on ettevõte kohustatud säilitama ...