Kollektiivlepingud: palgatõus ja tagasiulatuvalt loodud preemia

Ühistranspordiettevõtte juht-vastuvõtja töötaja vallandati üleastumise tõttu 28. jaanuaril 2015. Ta oli pöördunud erinevate nõuetega töökohtusse.

Eelkõige väitis ta põhipalga tõstmise ja lisatasu kasu, mida 2015. oktoobril 8 allkirjastatud Riigikontrolli 2015. aasta vastastikuse mõistmise memorandum nägi ette autojuhtidele-saajatele. Selle eripära: boonus oli tagasiulatuv.

Täpsemalt oli lepingus kirjas:

(artiklis 1 pealkirjaga "Kõigi töötajate, autojuhtide-kollektsionääride ja tehnilise teenistuse palgatõus)": " Tõuseb tagasiulatuvalt kuni 1. jaanuarini 2015 0,6% põhipalgast "; (artiklis 8 pealkirjaga "Laupäevase boonuse loomine juhtide vastuvõtmiseks"): " Tagasiulatuvalt kuni 1. jaanuarini 2015 luuakse laupäevane teenustasu 2 eurot. See boonus antakse sõidukijuhile, kes teenindab töölaupäeva '.

Tööandja keeldus neid lepingusätteid töötaja suhtes kohaldamast. Ta väitis, et uus kollektiivleping on kohaldatav ainult töölepingutele, mis kehtisid …