Maailmas, kus suhtlemine on olulisem kui kunagi varem, on oluline mõista selle eeliseid side kirjalik ja suuline. Need kaks suhtlusvormi on väga erinevad, kuid neid saab kasutada täiendavate viisidena suuremate ja sisukamate suhtluseesmärkide saavutamiseks. Selles artiklis vaatleme suhtluse eeliseid kirjutatud et suuline ja kuidas saab mõlemat suhtlusviisi kasutada edu.

 Kirjaliku suhtluse eelised

Kirjalik suhtlus on väga võimas viis ideede ja teabe edastamiseks. Kirjalikul suhtlusel on palju eeliseid. Esiteks on kirjalik suhtlus püsiv suhtlusvorm. Kui olete midagi kirjutanud, on see edaspidiseks kasutamiseks saadaval ja seda saab tulevikus uuesti kasutada või viidata. Kirjalik suhtlus on ka tõhus viis keeruka ja spetsiifilise teabe edastamiseks suurele publikule. Kirjalikke materjale saab jagada ja levitada inimestele üle maailma, mis teeb kirjaliku suhtlemise väga mugavaks.

Suulise suhtluse eelised

Suuline suhtlus on väga isiklik suhtlusvorm. Seda saab kasutada suhtlevate inimeste vahel sügavamate ja sisukamate sidemete loomiseks. Suuline suhtlus võimaldab vestluspartneritel üksteist mõista ja oma ideid paremini edastada. Lisaks saab suulist suhtlust lihtsamini kasutada ebaselgete punktide selgitamiseks ja vestluskaaslaste küsimustele vastamiseks.

LOE  Põhjused õigekirjavigade vältimiseks tööl

Kuidas kasutada kirjalikku ja suulist suhtlust üksteist täiendavalt

Mõlemat suhtlusvormi, nii kirjalikku kui ka suulist, saab kasutada täiendavalt suuremate ja sisukamate suhtluseesmärkide saavutamiseks. Kirjalikku suhtlust saab kasutada üksikasjaliku ja keeruka teabe edastamiseks suurele auditooriumile, suulist suhtlust aga isiklike sidemete loomiseks ja ebaselgete punktide selgitamiseks. Kasutades mõlemat suhtlusviisi teineteist täiendaval viisil, saate oma suhtluspüüdlustes saavutada paremaid tulemusi.

järeldus

Kokkuvõtteks võib öelda, et kirjalik ja suuline suhtlus on võimsad vahendid, mida saab koos kasutada suuremate ja sisukamate suhtluseesmärkide saavutamiseks. Kuigi need kaks suhtlusviisi on väga erinevad, saab neid täiendavate eeliste pakkumiseks kasutada täiendavalt. Mõistes ja kasutades kirjaliku ja suulise suhtluse eeliseid, saate parandada oma suhtluspüüdlusi.