Kuidas tehnoloogiaettevõtted andmeid koguvad?

Suured tehnoloogiaettevõtted, nt Google, Facebook ja Amazon koguvad kasutajaandmeid mitmel viisil. Neid andmeid võidakse koguda kasutajate suhtlusest nende ettevõtetega, nagu Google'is tehtud otsingud, Facebooki postitused või Amazonis tehtud ostud. Andmeid võidakse koguda ka kolmandatest osapooltest, näiteks turundusettevõtetest, valitsusasutustest ja sotsiaalmeediast.

Kogutavad andmed võivad sisaldada sellist teavet nagu kasutaja asukoht, külastatud veebisaidid, kasutatud otsinguterminid, sotsiaalmeedia postitused, tehtud ostud ja suhtlemine teiste kasutajatega. Tehnoloogiaettevõtted kasutavad neid andmeid kasutajaprofiilide loomiseks, mille abil saab sihtida igale kasutajale konkreetseid reklaame.

Tehnoloogiaettevõtete andmete kogumine on aga tekitanud muret kasutajate privaatsuse pärast. Kasutajad ei pruugi olla teadlikud sellest, kui palju andmeid nende kohta kogutakse või kuidas neid andmeid kasutatakse. Lisaks võidakse andmeid kasutada pahatahtlikel eesmärkidel, nagu identiteedivargus või küberkuritegevus.

Artikli järgmises osas uurime, kuidas ettevõtted neid andmeid sihitud reklaamide koostamiseks kasutavad ning milliseid riske selle praktikaga kaasneb.

Kuidas suured tehnoloogiaettevõtted meie andmeid koguvad?

Tänapäeval kasutame oma igapäevaste ülesannete täitmiseks üha rohkem tehnoloogiaid. Nutitelefonid, sülearvutid ja tahvelarvutid on osa meie igapäevaelust. Kuid need tehnoloogiad koguvad andmeid ka meie käitumise, eelistuste ja harjumuste kohta. Suured tehnoloogiaettevõtted kasutavad neid andmeid tarbijatele suunatud reklaamide loomiseks.

Suured tehnoloogiaettevõtted koguvad neid andmeid erinevatest allikatest, sealhulgas küpsistest, kontoteabest ja IP-aadressidest. Küpsised on meie arvutitesse salvestatud failid, mis sisaldavad teavet meie sirvimisharjumuste kohta. Kontoteave sisaldab teavet, mida anname veebisaitidele konto loomisel, nagu meie nimi, e-posti aadress ja vanus. IP-aadressid on kordumatud numbrid, mis on määratud igale Internetti ühendatud seadmele.

Need ettevõtted kasutavad neid andmeid tarbijatele suunatud reklaamide loomiseks. Nad analüüsivad kogutud andmeid tarbijate eelistuste väljaselgitamiseks ja saadavad neile huvidest lähtuvaid reklaame. Näiteks kui tarbija otsib Internetist spordijalatseid, saavad suured tehnoloogiaettevõtted saata sellele tarbijale spordijalatsite reklaame.

Need sihitud reklaamid võivad tunduda tarbijatele kasulikud, kuid tekitavad ka privaatsusprobleeme. Tarbijad ei pruugi olla teadlikud nende kohta kogutud andmete hulgast või nad ei pruugi olla rahul nende andmete kasutamisega sihitud reklaamide loomiseks. Seetõttu on oluline mõista, kuidas suured tehnoloogiaettevõtted meie andmeid koguvad ja kasutavad, ning privaatsust reguleerivaid seadusi ja määrusi.

Järgmises osas vaatleme privaatsusseadusi ja -regulatsioone üle maailma ning võrdleme riikide erinevusi.

Kuidas saavad kasutajad oma isikuandmeid kaitsta?

Nüüd, kui oleme näinud, kuidas tehnoloogiaettevõtted kasutavad meie isikuandmeid ning kuidas valitsused ja reguleerivad asutused püüavad kaitsta meie privaatsust, vaatame, mida saame kasutajatena oma isikuandmete kaitsmiseks teha.

Esiteks on oluline olla teadlik sellest, mida me veebis jagame. Sotsiaalvõrgustikud, rakendused ja veebisaidid võivad koguda meie kohta teavet, isegi kui me ei luba neil seda teha. Seetõttu peame olema teadlikud sellest, millist teavet me veebis jagame ja kuidas seda kasutada.

Seejärel saame astuda samme, et piirata jagatava teabe hulka. Näiteks võime piirata rakendustele antavaid õigusi, mitte jagada oma asukohta, kasutada pärisnime asemel e-posti aadresse ja varjunimesid ning mitte salvestada tundlikku teavet, nagu meie sotsiaalkindlustuse number või meie Interneti-pangaandmed.

Samuti on oluline regulaarselt kontrollida meie veebikontode privaatsusseadeid, piirata avalikult jagatavat teavet ning piirata juurdepääsu meie kontodele ja seadmetele, kasutades tugevaid paroole ja lubades kahepoolse kinnitamise.

Lõpuks võime reklaamijate ja tehnoloogiaettevõtete veebijälgimise ja andmete kogumise piiramiseks kasutada tööriistu, nagu reklaamiblokeerijad ja brauserilaiendid.

Kokkuvõttes on meie isikuandmete kaitsmine veebis igapäevane töö. Olles teadlikud sellest, mida jagame, piirates jagatava teabe hulka ja kasutades tööriistu veebis jälgimise piiramiseks, saame kaitsta oma privaatsust võrgus.