Tööalased kulud 2021: teadke arvutusmeetodit

Professionaalsed kulud on töötaja lisakulud, mis on seotud funktsiooni ja tööga.

Võite vabalt valida, kuidas hüvitate töötajatele nende ametialaseid kulutusi, järgides seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi.

Professionaalsete kulude hüvitamine toimub tavaliselt:

või hüvitades tegelikud kulud. Töötajale hüvitatakse seega kõik tekkinud kulud. Seejärel peab ta hüvitise saamiseks esitama tõendi oma kulude kohta; või kindlasummaliste hüvitistena. Summad määrab URSSAF. Kulude aluseks olevad asjaolud peavad olema põhjendatud. Näiteks ei saa töötaja ametireisi tõttu oma elukohta naasta;
või tasudes otse töötaja kantavate kulude summa, näiteks andes töötajale ettevõtte krediitkaardi või tagades töötajale sõiduks sõiduki. Tööalased kulud 2021. aastal: hüvitis kindla hüvitisena

Fikseeritud hüvitisena makstav ametikulu hüvitis hõlmab järgmiste kulude hüvitamist:

toit; eluase; seotud kulud ...