Tavalise lepingu lõpetamise koopia esitamine: juriidiline peavalu

Tavapärane lahkuminek on muutunud eelistatud lahkuminekumeetodiks. Kuid see hõlmab rangeid formaalsusi. Vaieldakse ühes neist: töötajale allkirjastatud lepingu koopia andmine.

Korduv pingepunkt

See teema tuleb kohtus sageli päevakorda. Tööseadustik kohustab tööandjat andma töötajale koopia. Aga mis saab vaidluse korral? Töötaja väidab, et pole seda kätte saanud. Tööandja kinnitab talle vastupidist. Siis on seda raske tõestada.

Millised õiguslikud tagajärjed?

Kui kohtunik leiab, et koopiat ei ole tagastatud, võib ta tunnistada lepingu lõpetamise tühiseks. Lahendus on aga olenevalt jurisdiktsioonist erinev. Mõned kaitsevad ranget formalismi. Teised pooldavad poolte tegelikku soovi lepingut rikkuda.

Delikaatsed tõendamisprobleemid

Tööandja jaoks on seetõttu ülioluline omada tõendit kättetoimetamise kohta (allkiri, tähitud kättetoimetamine jne). Vastupidi, töötaja võib sellel tasemel viidata vähimalegi hooletusele. Risk? Potentsiaalselt kulukas koondamise ümberliigitamine. Seetõttu jääb see küsimus õigusemõistmises privilegeeritud ründenurgaks.