Andmete turvalisus on ettevõtete jaoks ülioluline. Vaadake, kuidas organisatsioonid saavad kasutada jaotist Minu Google'i tegevused kaitsta töötajate teavet ja tugevdada võrguturvalisust.

Konfidentsiaalsusega seotud väljakutsed ettevõtetele

Tänapäeva ärimaailmas on andmed hädavajalikud. Organisatsioonid kasutavad oma ettevõtte haldamiseks paljusid Google'i teenuseid, nagu Gmail, Google Drive ja Google Workspace. Seetõttu on ülioluline kaitsta seda teavet ja säilitada töötajate konfidentsiaalsus.

Looge andmeturbepoliitika

Ettevõtted peaksid töötajate teabe kaitsmiseks kehtestama selge ja täpse andmeturbepoliitika. Need eeskirjad peaksid sisaldama juhiseid Google'i teenuste kasutamise ning andmete salvestamise, jagamise ja kustutamise kohta.

Koolitage töötajaid võrguohutuse alal

Töötajaid tuleks koolitada veebiturbe parimate tavade osas ja teavitada andmekaitse tähtsusest. Nad peaksid olema teadlikud andmetega seotud rikkumistega seotud riskidest ja mõistma, kuidas Google'i teenuseid turvaliselt kasutada.

Kasutage ettevõttekontode jaoks funktsioone „Minu Google'i tegevused”.

Ettevõtted saavad kasutada jaotist „Minu tegevus Google'is”, et jälgida ja hallata töötajate ettevõttekontodega seotud andmeid. Administraatorid pääsevad juurde privaatsusteabele ja -seadetele, saavad juhtida võrgutegevusi ja kustutada tundlikke andmeid.

Seadistage andmetele juurdepääsu ja jagamise reeglid

Organisatsioonid peavad kehtestama andmetele juurdepääsuks ja andmete jagamiseks ranged reeglid. Need eeskirjad peaksid kehtima Google'i teenuste ja muude ettevõttes kasutatavate tööriistade kohta. Oluline on piirata juurdepääsu tundlikele andmetele ja jälgida teabe jagamist.

Julgustage kahefaktorilise autentimise kasutamist

Kahefaktoriline autentimine on tõhus turvameetod töötajate ettevõttekontode kaitsmiseks. Ettevõtted peaksid julgustama kõigi Google'i teenuste ja muude võrgutööriistade puhul kasutama kahefaktorilist autentimist.

Koolitage töötajaid turvaliste paroolide kasutamise kohta

Nõrgad ja kergesti murtavad paroolid ohustavad andmeturvet. Töötajaid tuleks teavitada tugevate ja ainulaadsete paroolide kasutamise tähtsusest oma töökontode kaitsmiseks.

Ettevõtetel on kohustus kaitsta oma töötajate andmeid. Kasutades jaotist „Minu Google'i tegevused” ja rakendades võrguturbe parimaid tavasid, saavad organisatsioonid suurendada ettevõtteteabe privaatsust ja turvalisust.