Mitterahaline hüvitis 2021: toit

Tööandja osalemine söögikuludes on mitterahaline hüvitis, mis lisandub töötaja rahalisele hüvitisele. See eelis on täielikult kaasatud sotsiaalmaksete baasi.

Selle koguse kindlakstegemiseks tuleb teha ühekordne hind söögi maksumuseks.

Mitterahaline hüvitis 2021: eluase

Töötajale eluaseme tagamine on mitterahaline hüvitis, kui see on tasuta või kui makstav üür jääb madalaks.

Seda mitterahalist eluasemetoetust hinnatakse kindlasummaliselt vastavalt skaalale, mis sisaldab lisahüvesid: vesi, gaas, elekter, küte, garaaž.

Hindamine sõltub nii töötaja brutotöötasust kui ka majutusruumide tubade arvust.

Äsja ajakohastati uut 2021. aasta mitterahaliste toidu- ja eluasemetoetuste skaalat.

Mitterahalised hüvitised: ettevõtte juhid

Kindlasummalist hindamist saab kasutada:

SARL-i ja SELARL-i vähemus- ja võrdsed juhid; SA ja SELAFA (anonüümses vormis liberaalne tegevusettevõte) juhatuse esimehed, peadirektorid ja peadirektori asetäitjad ning peadirektorid ja direktorid…