1. harjumus – olge ennetav: võtke tagasi kontroll oma elu üle

Kui soovite oma unistusi saavutada ja elus edu saavutada, pakub Stephen R. Covey „Kõrgete saavutuste 7 harjumust” väärtuslikke nõuandeid. Selles esimeses osas avastame esimese harjumuse: olla proaktiivne.

Proaktiivne olemine tähendab mõistmist, et olete oma laeva kapten. Sina vastutad oma elu eest. See ei tähenda ainult tegutsemist, vaid mõistmist, et vastutate nende tegude eest. See teadlikkus võib olla tõeline muutuste katalüsaator.

Kas olete kunagi tundnud end olude meelevallas, olles elu kapriiside lõksus? Covey julgustab meid võtma teistsuguse vaatenurga. Saame valida, kuidas nendele olukordadele reageerime. Näiteks kui seisame silmitsi väljakutsega, võime näha seda pigem kasvuvõimalusena kui ületamatu takistusena.

Harjutus: selle harjumuse harjutamise alustamiseks mõelge hiljutisele olukorrale, kus tundsite end abituna. Nüüd mõelge, kuidas oleksite võinud ennetavalt reageerida. Mida oleksite saanud teha, et tulemust positiivselt mõjutada? Kirjutage need ideed üles ja mõelge, kuidas saaksite neid järgmisel korral sarnasesse olukorda ellu viia.

Pidage meeles, et muutused saavad alguse väikestest sammudest. Otsige iga päev võimalusi olla ennetav. Aja jooksul see harjumus vajub sisse ja hakkate nägema oma elus positiivseid muutusi.

Ärge jälgige oma elu lihtsalt kõrvalt. Võtke juhtimine enda kätte, olge ennetav ja alustage oma unistuste elluviimist juba täna.

2. harjumus – alustage lõppu silmas pidades: määratlege oma visioon

Jätkame oma teekonda “7 väga tõhusate inimeste harjumuse” maailma. Teine harjumus, mida Covey mainib, on "alustada lõppu silmas pidades". See on harjumus, mis nõuab selgust, nägemust ja sihikindlust.

Mis on teie elu sihtkoht? Milline nägemus sul oma tulevikust on? Kui te ei tea, kuhu te lähete, kuidas saate teada, et olete sinna jõudnud? Lõpuga alustamine tähendab selgelt määratlemist, mida soovite saavutada. Samuti mõistate, et iga tänane tegevus viib teid sellele visioonile lähemale või sellest kaugemale.

Visualiseerige oma edu. Mis on sinu kõige kallimad unistused? Mida soovite oma isiklikus elus, karjääris või kogukonnas saavutada? Kui teil on selge visioon sellest, mida soovite saavutada, saate oma igapäevaseid tegevusi selle visiooniga vastavusse viia.

Harjutus: leidke hetk oma visiooni mõtisklemiseks. Mida tahad elus saavutada? Millised on teile kallid väärtused? Kirjutage isiklik missiooniavaldus, mis võtab kokku teie visiooni ja väärtused. Järgige seda avaldust iga päev, et aidata teil keskenduda ja ühtlustada.

Oluline on märkida, et "lõpuga alustamine" ei tähenda, et peate oma teekonna kõik üksikasjad kaardistama. Pigem on see teie soovitud sihtkoha mõistmine ja selle visiooniga kooskõlas olevate otsuste tegemine.

Küsige endalt: kas iga tänane tegevus viib teid oma visioonile lähemale? Kui ei, siis milliseid samme saate teha, et keskenduda ja oma eesmärgile lähemale jõuda?

Proaktiivne olemine ja lõppu silmas pidades on kaks võimsat harjumust, mis aitavad teil oma elu üle kontrolli haarata ja unistusi täita. Mis on teie nägemus?

3. harjumus – seadke asjad esikohale: edu prioriteedid

Nüüd uurime kolmandat harjumust, mida kirjeldatakse Stephen R. Covey raamatus „Väga tõhusate inimeste 7 harjumust”, mis on „Putting First Things First”. See harjumus keskendub teie aja ja ressursside tõhusale haldamisele.

Ennetav olemine ja oma sihtkohast selge nägemus on kaks olulist sammu oma unistuste saavutamiseks. Ilma tõhusa planeerimise ja organiseerimiseta on aga lihtne kõrvale kalduda või eksida.

"Asjade esikohale seadmine" tähendab tegevuste tähtsustamist, mis viivad teid teie visioonile lähemale. See seisneb selles, et teha vahet sellel, mis on oluline ja mis mitte, ning suunata oma aeg ja energia tegevustele, mis on tõeliselt sisukad ja aitavad kaasa sinu pikaajaliste eesmärkide saavutamisele.

Harjutus: mõelge oma igapäevastele tegevustele. Millised ülesanded viivad teid oma visioonile lähemale? Need on teie olulised tegevused. Millised ülesanded tõmbavad teie tähelepanu kõrvale või ei lisa teie elule tegelikku väärtust? Need on teie vähem olulised tegevused. Proovige neid vähendada või kõrvaldada ja keskenduda rohkem olulistele ülesannetele.

Pidage meeles, et see ei tähenda rohkem, vaid seda, mis on oluline. Seades esimesed asjad esikohale, saate tagada, et teie jõupingutused on keskendunud sellele, mis on tõesti oluline.

On aeg võtta kontroll enda kätte, seada paika oma prioriteedid ja astuda samm lähemale oma unistuste elluviimisele. Mis on siis teie jaoks esimesed asjad?

4. harjumus – mõelge, kas võidavad: võtke omaks külluse mentaliteet

Neljanda harjumuseni jõuame Stephen R. Covey raamatu „The 7 Habits of Highly Effective People” uurimisel. See harjumus on "mõtlemine võitmiseks". See harjumus keerleb ümber külluse mentaliteedi omaksvõtmise ja vastastikku kasulike lahenduste otsimise.

Covey soovitab, et me peaksime alati otsima lahendusi, millest saavad kasu kõik osapooled, mitte ainult püüdma enda jaoks maksimumi saada. See eeldab külluse mentaliteeti, kus usume, et edu ja ressursse jätkub kõigile.

Võit-võit-mõtlemine tähendab mõistmist, et teie edu ei tohiks tulla teiste arvelt. Vastupidi, saate teha koostööd teistega, et luua olukord, millest võidavad kõik.

Harjutus: mõelge hiljutisele olukorrale, kus teil oli lahkarvamusi või konflikt. Kuidas oleksite saanud sellele läheneda win-win mentaliteediga? Kuidas oleksite võinud otsida lahendust, mis oleks kasulik kõigile asjaosalistele?

Võit-võit-mõtlemine ei tähenda ainult enda edu poole püüdlemist, vaid ka teiste edu saavutamist. See seisneb positiivsete ja püsivate suhete loomises, mis põhinevad vastastikusel austusel ja vastastikusel kasul.

Võit-win-mentaliteedi omaksvõtmine ei aita teil mitte ainult saavutada oma eesmärke, vaid luua ka positiivsema ja koostöövalmima keskkonna. Niisiis, kuidas saate juba täna hakata mõtlema võit-võitu?

5. harjumus – püüdke esmalt mõista, seejärel saada aru: empaatilise suhtlemise kunst

Järgmine harjumus, mida uurime Stephen R. Covey raamatust "Väga tõhusate inimeste 7 harjumust", on "Püüdke kõigepealt mõista, seejärel selleks, et saada aru". Selle harjumuse keskmes on suhtlemine ja empaatiline kuulamine.

Empaatiline kuulamine on kuulamine eesmärgiga mõista tõeliselt teiste tundeid ja vaatenurki, ilma et oleksite hinnanguid andnud. See on väärtuslik oskus, mis võib oluliselt parandada teie isiklike ja tööalaste suhete kvaliteeti.

Esmalt mõistmine tähendab oma mõtete ja tunnete kõrvalejätmist, et teisi tõeliselt mõista. See nõuab kannatlikkust, avatud meelt ja empaatiat.

Harjutus: mõelge hiljutisele vestlusele. Kas sa tõesti kuulasid teist inimest või olid liiga keskendunud sellele, mida järgmisena öelda kavatsesid? Proovige oma järgmises vestluses empaatilist kuulamist harjutada.

Sel juhul tähendab püüdlemine, et teid mõistetaks, oma tunnete ja vaatenurkade austava ja selge edastamine. See on äratundmine, et teie seisukoht on sama kehtiv ja väärib ärakuulamist.

Esmalt mõistmise otsimine, seejärel mõistmine on võimas lähenemine suhtlemisele, mis võib muuta teie suhteid ja aidata teil õnnestuda kõigis teie eluvaldkondades. Kas olete valmis oma suhtlusse uut sügavust tooma?

6. harjumus – sünergiseerimine: jõudude ühendamine edu saavutamiseks

Käsitledes Stephen R. Covey raamatu "The 7 Habits of Highly Effective People" kuuendat harjumust, uurime sünergia mõistet. Sünergia tähendab koostööd, et saavutada asju, mida ükski inimene üksi ei suudaks saavutada.

Sünergia tuleneb ideest, et tervik on suurem kui selle osade summa. Teisisõnu, kui ühendame jõud ja ühendame oma ainulaadsed anded ja oskused, suudame saavutada palju rohkem, kui töötaksime omaette.

Jõudude ühendamine edu nimel ei tähenda ainult koostööd projektide või ülesannete täitmisel. See tähendab ka üksteise erinevuste kinnitamist ja tähistamist ning nende erinevuste kasutamist tugevusena.

Harjutus: mõelge hiljutisele ajale, mil töötasite meeskonnana. Kuidas koostöö lõpptulemust parandas? Kuidas saate sünergia mõistet rakendada oma elu muudes aspektides?

Sünergia saavutamine ei ole alati lihtne. See nõuab austust, avatust ja suhtlemist. Kui aga õnnestub luua tõeline sünergia, avastame loovuse ja produktiivsuse uue taseme. Niisiis, kas olete valmis edu nimel jõud ühendama?

7. harjumus – sae teritamine: pideva täiustamise tähtsus

Stephen R. Covey teose "Väga tõhusate inimeste 7 harjumust" seitsmes ja viimane harjumus on "Sae teritamine". See harjumus rõhutab pideva täiustamise tähtsust meie elu kõigis aspektides.

“Sae teritamise” idee seisneb selles, et on oluline pidevalt hooldada ja täiustada oma suurimat vara: iseennast. See hõlmab oma keha eest hoolitsemist treeningu ja tervisliku toitumise, mõistuse eest elukestva õppe kaudu, hinge eest mõtestatud tegevuste ja suhete eest empaatilise suhtlemise kaudu.

Sae teritamine pole ühekordne töö, vaid pigem eluaegne harjumus. See on distsipliin, mis nõuab pühendumist enesetäiendamisele ja -uuendamisele.

Harjutus: tehke oma elu aus eneseanalüüs. Milliseid valdkondi soovite parandada? Looge tegevuskava nendes piirkondades sae teritamiseks.

Stephen R. Covey juhib tähelepanu, et kui võtame need seitse harjumust oma ellu, võime saavutada edu kõigis oma eluvaldkondades, olgu selleks siis karjäär, suhted või isiklik heaolu. Niisiis, kas olete valmis oma saagi teritama?

Pikenda oma teekonda raamatu videoga

Et aidata teil neid väärtuslikke harjumusi oma ellu veelgi enam kinnistada, kutsun teid vaatama videot raamatust "Nende 7 harjumust, kes saavutavad kõik, mida nad ette võtavad". See on suurepärane võimalus kuulata ja mõista mõisteid otse autorilt Stephen R. Coveylt.

Pidage siiski meeles, et ükski video ei asenda raamatu täielikku lugemiskogemust. Kui leidsite, et see seitsme harjumuse uurimine oli kasulik ja inspireeriv, soovitan soojalt raamatut hankida kas raamatupoest, veebist või kohalikust raamatukogust. Olgu see video teie teekonna alguseks 7 harjumuse universumisse ja kasutage raamatut oma arusaamise süvendamiseks.

Niisiis, kas olete valmis tegema kõike, mida kavatsete teha? Esimene samm on siin, vaid ühe klõpsu kaugusel. Head vaatamist ja head lugemist!