Progressiivne pensionile jäämine: osalise tööajaga isik

Järkjärguline pensioniskeem on avatud töötajatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

töötama osalise tööajaga tööseadustiku artikli L. 3123-1 tähenduses; on jõudnud seaduses sätestatud pensioniikka (62 aastat kindlustatud isikutel, kes on sündinud 1. jaanuaril 1955 või hiljem), mida on vähendatud 2 aasta võrra, kuid ei tohi olla alla 60 aasta; õigustada 150 kvartali pikkust vanaduskindlustuse perioodi ja samaväärseks tunnistatud perioode (sotsiaalkindlustusseadustik, art. L. 351-15).

See süsteem võimaldab töötajatel kasutada piiratud aktiivsust ja saada osa oma vanaduspensionist. See pensioni osa varieerub vastavalt osalise tööajaga töötamise kestusele.

Mure on selles, et töökoodeksi tähenduses loetakse osalise tööajaga töötajaid, kellel on lühem tööaeg:

seadusjärgsele kestusele 35 tundi nädalas või kollektiivlepinguga (filiaali või ettevõtte lepinguga) kindlaksmääratud kestusele või teie ettevõttes kehtivale tööajale, kui kestus on alla 35 tunni; sellest tulenevale igakuisele kestusele,