Pärast eriti pingelist aastat on haiglatel riigiteenistujatel ja lepingulistel töötajatel õigus abikäele. Vastutasuks Covid-19 epideemia ajal võetud kohustuste eest annab Jean Castexi valitsus neile võimaluse saada hüvitist põhipuhkuse või puhkepäevade tasakaalu eest, mida tööaja lühendamiseks ei võetud. (RTT).

Kes saavad sellest meetmest kasu?

Need on haigla riigiteenistuses olevad riigiteenistujad ja avalik-õiguslikud lepingulised töötajad, hoolimata sellest, kas nad on hooldajad või mitte, kes töötavad:

rahvatervise asutused; eakate avalikud asutused; avalik-õiguslikud asutused, kes hoolitsevad riikliku haiglateenistuse alla kuuluvate alaealiste või puuetega täiskasvanute eest.

Asjaomastel isikutel on õigus sellele meetmele, kui nende tööandja on keeldunud puhkuse või RTT taotlusest ajavahemikus 1. oktoober kuni 31. detsember 2020, tuginedes "Epideemia vastase võitlusega seotud teenuse põhjused", täpsustab a dekreet eelmise 23. detsembri avaldatud 26. – XNUMX Ametlik ajaleht, millega luuakse see süsteem aadressil ...