Peamised äristrateegiad dešifreeritud

Ettevõtte juhtimine nõuab tarku strateegilisi valikuid. Teile on saadaval mitu peamist valikut. Aga kas sa tõesti tunned neid? Igal neist on oma eelised ja puudused. Nende erinevate strateegiate mõistmine on võtmetähtsusega.

Eristamisstrateegia eesmärk on eristuda ainulaadse pakkumise kaudu. Sinu eesmärk? Pakkuge klientide silmis eristavat lisaväärtust. See võimaldab teil konkurentidest selgelt eristuda. Kuid selline lähenemine põhjustab sageli kõrgemaid tootmiskulusid. Seetõttu on vaja märkimisväärseid rahalisi jõupingutusi. Kuid see võimaldab sihtida kliente, kes on valmis selle ainuõiguse eest maksma.

Vastupidi, kulujuhtimise strateegia keskendub kõik ületamatutele hindadele. Optimeerides oma kulustruktuuri nii palju kui võimalik, saab teie ettevõte küsida väga madalaid hindu. Teie konkurentsieelis seisneb siis selles hinnakonkurentsivõimes. Suured müügimahud muutuvad aga piisava kasumi teenimiseks hädavajalikuks. Vastasel juhul jäävad marginaalid liiga madalaks, et olla elujõulised. Seetõttu sobib see strateegia massi- ja tarbijaturgude jaoks.

Analüüsige konkurentsikeskkonda põhjalikult

Enne oma strateegia üle otsustamist on vaja teha üks oluline eelsamm. Oluline on oma konkurentsikeskkonna põhjalik analüüsimine.

Alustage oma sihtturu ulatuse täpsest määratlemisest. Selle tegelikud kontuurid võivad teie esialgsest nägemusest erineda. Tuvastage kõik kohalolevad mängijad, alates kõige väiksematest kuni hiiglasteni. Arvestage ka uute osalejate võimalike ohtudega. Seetõttu on vajalik nende konkurentide tõsine uuring.

Dešifreerige igaühe jaoks nende asukoht, nende tugevused ja nõrkused. Tõenäoliselt erinevad nende strateegiad üksteisest. Määrake taotletavad motiivid ja eesmärgid. Samuti analüüsige nende suhtlust ja brändi identiteeti. Eesmärk ? Mõistke paremini nende tugevusi ja võimalikke puudusi.

Seejärel tuleb teie pakkumist hoolikalt võrrelda konkurentide pakkumistega. Kuhu te sellele konkurentsimaastikule sobite? Millised on teie potentsiaalsed suhtelised eelised? Teie võimalused ja ohud sellel turul? Soovitatav on tugevuste/nõrkuste ja võimaluste/ohtude maatriks.

Ärge unustage oma tegevusvaldkonnale omaseid võtmetegureid. Nende kriitikate tuvastamine on edu saavutamiseks hädavajalik. Ideaalis peab teie strateegiline positsioneerimine sellele vastama. Seejärel saate otsustava ja püsiva konkurentsieelise.

Lõpuks pöörake erilist tähelepanu klientide ootustele ja vajadustele. Ilmselgelt peab teie pakkumine sellele võimalikult hästi vastama. Põhjalik turundusanalüüs on endiselt hädavajalik. Ainult oma sihtmärgi üksikasjalik tundmine võimaldab teil neid võrgutada.

Kirjeldage oma strateegiat üksikasjalikus tegevuskavas

Kui teie strateegia on määratletud. Järgmine samm on selle konkreetne elluviimine. Teie edu sõltub üksikasjalikust ja rangest tegevuskavast. Igale eesmärgile tuleb määrata konkreetsed tegevused. Nende rakendamist tuleb hoolikalt planeerida ja jälgida.

Alustage oma strateegiliste suundumuste vormistamisest SMART-eesmärkide vormis. Konkreetne, mõõdetav, saavutatav, realistlik ja ajaliselt piiratud. Seejärel määrake kasutusele operatiivne turundustaktika. Teie strateegia määrab 4 punkti, mille alusel tegutseda: toode, hind, reklaamimine, levitamine.

Struktureerige need toimingud projektiplaanis loogilise faasi järgi. Määrake juhid igale ülesandele ja alamülesandele. Hinnake täpselt vajalikke ressursse ja eelarveid. Vaja on täielikku ja realistlikku juurutamise ajakava.

Planeerige põhinäitajad, mis võimaldavad teil edusamme ja tulemusi hinnata. Järgige neid tegevuskava täitmisel tähelepanelikult. Olenevalt väljast saadud tagasisidest võib vajalikuks osutuda ümberreguleerimine. Agility ja oskus endas pidevalt kahtluse alla seada on hädavajalikud.

Ärge unustage ka oma operatiivmeeskondi algusest peale tihedalt kaasata. Nende toetus ja probleemide mõistmine on otsustava tähtsusega. Rakendage asjakohaseid sisekommunikatsiooni ja koolitusmeetmeid. Järgimatu rakendamise jälgimine on edu tagatis.

Lõpuks valmistage nüüd ette tingimused uueks järgnevaks strateegiliseks tsükliks. Teie keskkond ja teie ambitsioonid arenevad ka tulevikus. Siis on vaja muid strateegilisi väljakutseid. Aktiivne jälgimine ja püsiv kohanemisvõime on teie ettevõtte jätkusuutlikkuse tagatis.

 

→→→Tasuta HP LIFE premium koolitus←←←