Le ezintasun erreferentea enpresaburuak bisita honen antolakuntzaren berri ematen du eta langileak onartu behar badu bertaratu ahal izango du. Ezingo du joan mediku-elkarrizketara eta langilearen mediku-azterketara, lanpostua eta/edo ordutegia egokitzeko, egokitzeko edo eraldatzeko neurri indibidualei buruzko eztabaidetara soilik.