Gaixotasunagatik luzaroan ez egotea: kaleratzeko arrazoia

Ezin duzu langilerik kaleratu bere osasun egoeragatik diskriminazioa egitearen ondorioz (Lan Kodea, L. 1132-1 art.).

Bestalde, zure langileetako baten gaixotasunak behin eta berriz ausentziak edo absentzia luzea eragiten badu, auzitegiek onartu dute bi baldintzetan kaleratzea posible dela:

ez egoteak enpresaren funtzionamendu egokia eten egiten du (adibidez, gainerako langileen pisua duen lanaren gainkarga batek, sor daitezkeen akats edo atzerapenek eta abarrek); asaldura horrek bere ordezko iraunkorra emateko beharra dakar. Gaixo dagoen langilearen behin betiko ordezkapena: zer esan nahi du horrek?

Gaixotasunik ez duen langilea behin betiko ordezkatzeak CDIn kanpoko kontratazioa suposatzen du. Izan ere, ez da nahikoa pertsona kontratatzea epe mugatuko kontratuan edo aldi baterako. Era berean, ez dago behin betiko ordezkapenik langile gaixoaren funtzioak enpresako beste langile batek hartzen baditu edo lana hainbat langileren artean banatzen bada.

Kontratazioa kaleratzetik gertu dagoen datan edo zentzuzko epean ...