• Ibaietako funtsezko mekanismoak deskribatzea eta ibaietako emari-baldintzak kalkulatzea (emarien aurreikuspena, ur-sakoneraren kalkulua), gutxienez, gutxi gorabeherako metodoen bidez,
  • Arazoak behar bezala planteatu: ibairako mehatxuak, ibaiak bertako bizilagunentzat dituen mehatxuak (bereziki uholde arriskua)
  • autonomia eta sormen handiagoa eskuratzea zure lan-testuingurua hobeto ulertzeko.

Ikastaroaren jarraipena eta ziurtagiriak ematea doakoak dira

Deskribapena

Ikastaro honek kudeatutako ibaien dinamika jorratzen du, bai hegoaldeko zein iparraldeko herrialdeetarako (Benin, Frantzia, Mexiko, Vietnam, etab.) interes frogatua duten lur-adibideetatik abiatuta.
Hidrologiaren eta uraren kalitatearen, hidraulikaren eta ibai-geomorfologiaren alorretan, ibaien kudeaketari aplikatutako ezagutzak hobetu eta aberasteko aukera eman behar dizu.
Ezagutza metodologiko eta teknikoa eskaintzen du ur-ibilguen egoera ebaluatzeko eta Iparraldeko zein Hegoaldeko ingurune ezberdinetara eraman daitezkeen esku-hartzeak kontuan hartzeko.