MOOC pentsamendu kritikoa aztertzera bideratuko da. Azken honen erronkak erabakigarriak dira gizarte garaikideentzat. Aurreiritzien, iluntasunaren eta baita fanatismoaren aurka borrokatu behar dugula errepikatzen dugu. Baina ez da ikasten pentsatzen, jasotako iritziak kritikatzen, hausnarketa eta azterketa lan pertsonal baten ondoren bakarrik onartzen. Hainbesteraino, tesi sinplifikatzaile, konspiratzaile eta manikeoen aurrean, baliabideak falta zaizkigu askotan, benetan pentsatzen eta argudiatzen ikasi ez dugulako.

Hala ere, askotan gutxiesten dugu askatasunez eta kritikoki pentsatzeko zailtasuna. Horregatik, ikastaroa pixkanaka garatuko da, gero eta galdera konplexuagoei aurre eginez. Hasiera batean, pentsamendu kritikoaren hainbat alderdi aztertzea izango da politikarekin duen harremana terminoaren zentzu zabalean. Ondoren, behin oinarrizko kontzeptuak eskuratuta, pentsamendu kritikoaren historiako zenbait elementu labur aurkeztuko dira. Ondoren, pentsamendu kritikoaren arazoari berez loturiko gaien azterketa sakonago batera joango gara: laikotasuna, zuzen argudiatzeko gaitasuna, adierazpen askatasuna eta ateismoa.

MOOC honek, beraz, bokazio bikoitza du: pentsamendu kritikoaren erronkak guztiz ulertzeko beharrezkoak diren zenbait ezagutza eskuratzea eta mundu konplexu batean norberak pentsatzeko gonbidapena.